ตู้บริจาคสแตนเลส

ตู้บริจาคสแตนเลส

ขนาดมาตรฐาน (เล็ก) :  9” x 13”  ( ราคา 1,300 บาท )
ขนาดมาตรฐาน (กลาง) : 11” x 17” ( ราคา 1,700 บาท )
ขนาดมาตรฐาน (ใหญ่) : 13” x 22” ( ราคา 2,300 บาท )

 

 

เพิ่มเพื่อน