ตาลปัตรสวดพระอภิธรรม หรือตาลปัตรงานศพ

ตาลปัตรสวดพระอภิธรรม หรือตาลปัตรงานศพ
ตาลปัตรสำหรับพระที่ท่านใช้ในงานสวดพระอภิธรรมศพนั้น
มี 4 ด้ามด้วยกัน รวมเรียกว่า 1 ชุด ปักข้อความว่า
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น
หรือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น

 

เพิ่มเพื่อน