ตราตั้งพัดยศมุก ลายดอกไม้

ตราตั้งพัดยศมุก ลายดอกไม้ สววยเด่น สูงค่า

(ความหมายคล้าย ๆ กรอบรูปทั่วไป สำหรับใส่ใบประกาศนียบัตรนั่นเอง แต่สำหรับ “ตราตั้งพัดยศมุก”
สำหรับพระที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ รางวัลอื่น ๆ ก็จะใส่ตั้งตั้งนี้ไว้ เพื่อให้สมเกียรติ สง่างาม)

สินค้า มุกลาย ไทย – จีน

เพิ่มเพื่อน