ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ทองเหลือง พ่นทอง

ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ทองเหลือง พ่นทอง
ในชุดประกอบด้วย
แจกัน 9 นิ้ว  1 คู่
เชิงเทียน  6 นิ้ว 1 คู่
กระถางธูป  7 นิ้ว  1 ใบ
ราคา 4,990 บาท

เพิ่มเพื่อน