ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ( 6 นิ้ว )

ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ทองเหลือง ประดับมุก 6 นิ้ว
ชุดนี้ประกอบด้วย
แจกันทองเหลือง ประดับมุก  7 นิ้ว 1 คู่
เชิงเทียน ทองเหลือง ประดับมุก  5 นิ้ว  1 คู่
กระถางธูปจานรอง  ประดับมุก 6 นิ้ว 1 ใบ
ราคา 4,990 บาท

เพิ่มเพื่อน