ชุดแจกัน เชิงเทียน กระถางธูป ทองเหลือง

มีชุด ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่
——————————————————————-
อานิสงส์การถวาย แจกันเชิงเทียนกระถางธูป
มีอาสนิสงส์มาก เพราะถวายสิ่งของที่มีคุณค่า
เช่นทองเหลือง บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสุดของชีวิต

โบราณอาจารย์บางท่านก็กล่าวว่า
ถวายสิ่งของเป็นคู่ที่วัด เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน เทียนคู่
คนที่อาภัพเนื้อคู่ ก็จได้พบเนื้อคู่สมคำปรารถนา
คนที่มีคู่อยู่แล้วก็เสริมบุญ ให้คู่้รักนั้นมั่นคงในรักตลอดไป

การทำบุญด้วยกุญแจ
ผู้ที่ทำบุญด้วยกุญแจจะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน คิดอะไรก็แตกฉาน ไม่มีปัญหาอะไร
ที่แก้ไขไม่ได้หากคิดจะทำ

อีกทั้งชีวิตยังมีแต่ความปลอดภัย ภยันตรายก็ไม่กล้ามากล้ำกราย
อย่างแน่นอน ส่วนในชาติหน้าก็จะเกิดเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักทั่วทั้งแผ่นดิน

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน