ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ( 6 นิ้ว )

ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ( 6 นิ้ว )
ชุดนี้ประกอบด้วย
แจกันทองเหลือง 7 นิ้ว 1 คู่
เชิงเทียน ทองเหลือง 5 นิ้ว  1 คู่
กระถางธูปจานรอง  6 นิ้ว 1 ใบ
ราคา 2,900 บาท
——————————————————————-

เพิ่มเพื่อน