ชุดพานโต๊ะลายคราม ชุดถวายข้าวพระพุทธ

ชุดพานโต๊ะลายคราม ชุดถวายข้าวพระพุทธ
หรือ สำหรับบรรจุอาหารถวายข้าวพระ

เพิ่มเพื่อน