ฉัตรแบบติดดาว

แบบติดดาว ตรงกลางติดหลอดไฟได้
(ราคาจะต่างจากไม่ติดครับ)

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน