ขาตั้งตาลปัตร พัดยศ สวยงาม วิจิตรศิลป์

ขาตั้งตาลปัตร พัดยศ สวยงาม วิจิตรศิลป์ แบบต่าง ๆ

จำหน่ายขาตั้งตาลปัตร พัดยศ แบบต่าง ๆ สวยงาม ล้ำค่าพุทธศิลป์ไทย
ใช้สำหรับเสียบ หรือที่เรียกว่า ขาตั้งตาลปัตร พัดยศ
ทำให้ตาลปัตร หรือพัดนั้นสวยเด่นสง่า สมเกียรติ

อานิสงส์การถวายขาตั้งตาลปัตร จะทำให้ผู้ถวายมีฐานะมั่นคง
มีเกียรติยศเด่นสง่าในสังคม ผู้คน บริวารเคารพนับถือ

เพิ่มเพื่อน