ขันสาคร ทองเหลือง ขนาด 9 นิ้ว

ขันสาคร ทองเหลือง ขนาด 9 นิ้ว
ใช้สำหรับ ใส่น้ำมนต์
ในงานทำบุญฯ เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน