ขันสาคร ทองเหลือง มีจานรอง

หรือขันตักบาตร ในงานมงคลต่าง ๆ

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน