ขันสาคร ทองเหลือง ขนาด 16 นิ้ว

ขันสาคร ทองเหลือง ขนาด 16 นิ้ว
ใช้สำหรับ ใส่น้ำมนต์
ในงานทำบุญฯ เป็นต้น

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน