กลองเพล

กลองเพล ฆ้อง และระฆัง จะถวายวัดในโอกาสใดก็ได้คะ บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญผ้าป่า บุญงานบวช บุญวันเกิด หรือถ้าทางวัดขาด แล้วเราอยากจะทำบุญถวาย ก็ดีคะ แหล่งผลิตฆ้องเรา รับทำฆ้องได้ทุกขนาดนะคะ จะขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ตามสั่ง

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: