โต๊ะหมู่บูชามุก เครื่องมุก

ตราตั้งพัดยศมุก ลายดอกไม้

โต๊ะหมู่บูชามุก เครื่องมุก

โต๊ะหมู่มุก ไม้เต็ง หมู่ 9 หน้า 10

โต๊ะหมู่บูชามุก เครื่องมุก

ธรรมมาสน์ไม้ประดับมุกจีน 3 ชั้น 

โต๊ะหมู่บูชามุก เครื่องมุก

ธรรมมาสน์ ไม้ประมุกจีน 3 ชัน

โต๊ะหมู่บูชามุก เครื่องมุก

เกากี้ประมุกจีน

โต๊ะหมู่บูชามุก เครื่องมุก

ตู้สำหรับใส่พัดยศ ไม้ประมุกจีน

โต๊ะหมู่บูชามุก เครื่องมุก

ธรรมมาสน์ไม้ประดับมุก 2 ชั้น