ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

รายการเครื่องกฐิน (ชุดใหญ่)

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ผ้าไตรผ้ามิสลิน ขนาด 1.9 ม.

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ที่นอนเสื่อฟองน้ำอย่างดี

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

สัปทน ลายดอกไม้

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ปิ่นโตเคลือบ 5 ชั้น

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

บาตรเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ปิ่นโตแบบเคลือบ-สแตนเลส

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

หมอนหนุนพระอย่างดี

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ผ้าห่มพระสงฆ์ ผ้าขนหนู

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

มุ่งพระสีขาว

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

อาสนะผ้าหลุยส์

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

เสื่อแดง-เหลือง ขนาด 1×10 เมตร

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

บาตรสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

พานแว่นฟ้าอลูมิเนียม

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ดอกไม้ครอบไตร ธรรมจักร

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

หม้ออลูมิเนียม เบอร์ 45 ซม.

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

กระทะ 22 นิ้ว พร้อม ตะหลิว

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

จานกระเบื้อง ขนาด 9 นิ้ว + ช้อนส้อม

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

คูลเลอร์ ใส่น้ำ อลูมิเนียม

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

กระโถนเคลือบ

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ชุดเครื่องโยธา

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ร่มยาวพระสงฆ์

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ธงมัจฉา,จระเข้ ( แบบมีลูกปัด )

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

กระโถนปากแตร

ชุดเครื่องบวช/เครื่องกฐิน

ต้นผ้าป่าโพธิ์เงินโพธิ์ทอง