พระปางปฐมเทศนา ห้อยคอ, พระปางปฐมเทศนา ,หรือ รูปธรรมจักร อยู่ในองค์พระด้วย ,ปางประทานพร ปางลีลา