เครื่องกฐิน

ชุดกองกฐิน

เครื่องกฐิน

อาสนะผ้าหลุยส์