เกี่ยวกับเรา

“ร้านบูชาสังฆภัณฑ์”

ตระหนักถึงความสำคัญ สิ่งของเครื่องใช้ ของพระสงฆ์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในวัด ฉะนั้น ท่านที่มีศรัทธาจะทำบุญสร้างมหากุศล กำลังมองหาสิ่งของเครื่องใช้ของชาวพุทธเรา หรือของทำบุญ  ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ พร้อมที่จะเป็นญาติธรรมเคียงข้างท่าน อำนวยความสะดวก ตอบสนองศรัทธาท่าน “ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ฉับไว มั่นใจในคุณภาพ”

ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ เน้นจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ออนไลน์ ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีจิตศรัทธา ต้องการทำบุญสร้างกุศลให้ชีวิตและครอบครัว นอกจากนั้น  คนทำบุญยังได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นชาวพุทธที่ดี แต่จะดีมากถ้าเราได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทะเจ้า ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสังคม ประเทศชาติโดยรวมเรียกว่า “พุทธบริษัท”