วันพฤหัสบดี (พระสุโขทัย ปางสมาธิ)

ปางสมาธิ มีขนาด 9″ ขัดเงา

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน