ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ทองเหลือง 9 นิ้ว

ชุดแจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ทองเหลือง 9 นิ้ว
ในชุดประกอบด้วย
แจกัน 9 นิ้ว  1 คู่
เชิงเทียน  6 นิ้ว 1 คู่
กระถางธูป  9 นิ้ว  1 ใบ
ราคา 4,990 บาท

เพิ่มเพื่อน